#naprawiamydlaplanety

Jak naprawianie redukuje emisję CO2e?

Dotychczasowy model funkcjonowania produkcji i konsumpcji stał się ogromnym zagrożeniem dla naszej Planety. Dla jej przetrwania niezwykle ważna jest zmiana podejścia w użytkowaniu przedmiotów. W GTX Service wierzymy, że przedmioty powinny być użytkowane jak najdłużej, a jak się popsują to powinny być naprawione. Jaki wpływ na Środowisko miały naprawy wykonane przez GTX Service? 

Dlaczego Naprawa Jest lepsza dla Środowiska? 

- Zmniejszenie Emisji: Naprawa generuje znacznie mniej CO2 niż produkcja nowego urządzenia.
- Oszczędność Zasobów: Naprawa przedłuża życie sprzętu, zmniejszając potrzebę wykorzystania nowych surowców.
- Redukcja Odpadów: Naprawiając sprzęt, przyczyniasz się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych.

 

 

Ile emisji zaoszczędzisz dzięki jednej naprawie?

Naprawa jednego elektronarzędzia, wykonywana przez GTX Service zamiast wymiany na nowe, pozwala uniknąć od kilku do ponad 200 kg CO2e co daje przeciętnie około 38 kg CO2e (dwutlenku węgla równoważnego). 
Redukcja emisji o 38 kg CO2e może wydawać się abstrakcyjna, ale można ją zilustrować przykładami z codziennego życia.


Oto kilka porównań, które pomogą zobrazować, co oznacza redukcja o 38 kg CO2e:

  1. Jazda Samochodem: Średnia emisja CO2 z samochodu osobowego to około 120 g/km (zależy to od modelu i rodzaju paliwa). Redukcja o 38 kg CO2e odpowiada więc uniknięciu około 317 km jazdy samochodem (38 kg / 0,12 kg/km = 317 km).
  2. Energia Elektryczna: Średnia emisja CO2 przy produkcji energii elektrycznej w Polsce to około 0,8 kg CO2e za każdy kWh. Oszczędzenie 38 kg CO2e odpowiada więc zaoszczędzeniu około 47,5 kWh energii elektrycznej (38 kg / 0,8 kg/kWh = 47,5 kWh). To mniej więcej tyle energii, ile zużywa przeciętna lodówka przez dwa miesiące.
  3. Drzewa: Średnio jedno dorosłe drzewo może zaabsorbować około 21 kg CO2 rocznie. Redukcja o 38 kg CO2e jest więc równoważna ilości CO2, którą dwa drzewa mogą zaabsorbować w ciągu prawie całego roku. Te przykłady pokazują, że nawet pojedyncza naprawa, może mieć znaczący wpływ, gdy weźmiemy pod uwagę codzienne działania i wybory. 

 

Metodyka naliczania unikniętej emisji CO2e

W minionym roku opracowaliśmy metodykę naliczania unikniętej emisji dzięki naprawie zamiast kupna nowego. Było to możliwe, ponieważ cały proces naprawy w GTX Service realizowany jest w pełni cyfrowy sposób. To właśnie dzięki tej olbrzymiej bazie danych, gromadzonej z setek tysięcy napraw, udało nam się osiągnąć wynik spełniający wymagania GHG Protocol. Metoda ta została zweryfikowana przez niezależną stronę trzecią – globalnego audytora KPMG.

 
Kluczowe elementy metodyki 

- Ślad węglowy procesu naprawy – wynika ze śladu węglowego Firmy GTX Service (Zakresy 1, 2 i 3)
- Ślad węglowy nowego produktu – wynika z autorskiej metody frakcjonowania  

Dzięki tej metodzie możemy oszacować unikniętą emisję CO2e dla pojedynczej naprawy, jak również zbiorczo dla każdej marki.